Projektiranje bazena

Projektiranje , izgradnja bazena i ugradnja bazenske opreme.

Veličina, dubina i oblik bazena

Dimenzije bazena

Na tmelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07) donesen je Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima kojim su određene jednostavne građevine i radovi čijem se građenju može pristupit bez rješenja o uvjetima građenja, potvrđenog glavnog projekta i građevinske dozvole.

Izmjenom Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima povećana je tlocrtna površina pomoćne građevine koja se gradi na građevinskoj čestici postojeće zgrade, što se odnosi i na bazene, s dosadašnjih 24 na 100 kvadratnih metara te za te bazene sada neće trebati građevinska dozvola.

Stvarna dubina vode kod skimerskog tipa bazena je od građevinske dubine školjke manja za 8-12 cm što predstavlja kompenzacijski volumen za vodu istisnutu volumenom kupača i koja ovisno o njihovom broju može varirati. Ovdje valja napomenuti da je kod privatnih bazena u sklopu kuća za iznajmljivanje optimalna stvarna dubina vode 135-140 cm, što znači da građevinska dubina betonske školjke iznosi 150 cm.

Određivanje oblika forme bazena

U skladu s Vašim željama, mogućnostima i potrbama, moguće je dizajnirati bilo kakav oblik bazena. Ovo je bitno napomenuti da su najčešći pravokutni oblici dimenzija 6x4 m, 7x3,4 m, 7,5x3 m, 8x3 m, 8x4 m, 9x4,5 m, te ovalni ili slobodni oblik bazena s ravnim ili postepenim dnom. Cijena građevinskih radova za izgradnju pravokutnog oblika bazena je manja od cijene izgradnje ovalnog, zaobljenog ili slobodnog oblika iz razloga izrade posebne oplate za beton koja je najčešće za jednokratnu upotrebu.

Načini ulaska u bazen su pomoću inox ljestvama ili betonskim stepenicama u raznim oblicima (rimske, kutne ravne, kutne ovalne, ravne, zaobljene, ovalne...) obloženih s gornje strane pro se obično smješta uz sam bazen ili nedaleko od bazena u sklopu nekog objektatukliznom podlogom. Propisano je izvesti betonske stepenice bez oštrih bridova koji ulaze u prostor za plivanje iz razloga sigurnosti plivača.

Smještaj bazena u odnosu na okolne objekte

Gddje smjestiti bazen? Kamo smjestiti filtracijsku postaju ili strojarnicu? Da li stvarno trebamo strojarnicu? Da li pumpa jako zuji i smeta turistima? Koliko često  treba ulaziti u strojarnicu? Na ova i neka druga pitanja nastojimo ukazati kako bi osvjetlili bitne faktore kod smještaja bazena.

U skladu sa savjetima agencija za iznajmljivanje i arhitektonskim savjetima domaćih i svjetskih stranih stručnjaka, postoje tri glavna pravila za smještaj bazena :

1. Poželjno jeda bazen bude smješten na mjestu gdje je većinom tijkom dana sunčano (zbog zagrijavanja vode) i na mjestu udaljenom od drveća (zbog onečišćenja).

2. Na mjestu gdje je kuća najljepša iz razloga fotogeničnosti što posebno dolazi do izražaja ako je kuća ili apartman namijenjeni iznajmljivanju putem kataloga ili internetskog servisa.

3. Na mjestu gdje se tijekom dana većinom odvija društveni život, a opet na mjestu gdje ljudi imaju svoju privatnost i zaklonjenost od pogleda susjeda, prilaznih puteva, itd...

Filtracijska postaja ili strojarnica se obično smješta uz sam bazen ili nedaleko bazena u sklopu nekog objekta. Vezano uz sam dojam pored bazena, potrebno je napomenuti vizualni i akustični efekt koji strojarnica ima na okolinu. Svaka strojarnica mora imati adekvatnu ventilaciju koja zahtjeva otvore za ulaz i izlaz zraka i koji moraju biti u blizini strojarnice u obliku ventilacijskih gljiva ili rozeta na fasadi ili plaži. Kako se za prisilnu ventilaciju obično koristi ventilator, on nerijetko ima svoj zvuk koji zajedno sa zvukom filtracijske pumpe može zasmeteti ukoliko se ventilacijski otvor smjesti u blizini mjesta gdje se ljudi odmaraju i često borave. Ovdje je bitno napomenuti eventualni efekt "zvučne kutije" ukoliko se unutar strojarnice nalazi samo osnovna oprem s filtracijskom pumpom, a ulaz u strojarnicu je riješen čeličnim vratima ili poklopcem koji nema zvučnu izolaciju. Ventilacijske gljive ili rozete za ventilaciju se obično maskiraju na neki diskretan način da ne narušavaju vizualni dojam bazena i kuće kao cjeline.

Izvedba školjke bazena

Školjka bazena može biti izrađena od polimernih, poliesterskih ili galvanizirano-čeličnih panela, polistirenskih ili betonskih blokova ili najčešće u armirano-betonskoj izvedbi.

Odabir unutrašnje obloge

Glavna funkcija unutrašnje obloge je hidroizolacija tj. zadržavanje vode unutar školjke bazena održavajući potpunu vodonepropusnost. Odabir obloge vrši se na temelju zahtjeva koji se stavljaju pred bazen. Namjena bazena (terapijski, javni, privatni ili za iznajmljivanje), održavanje (svakodnevno, tjedno ili mjesečno), izgled i boja, vrsta i tip ugrađene opreme (za armiranu foliju ili keramiku), broj kupača i opterećenje bazena, samo su neki od uvjeta o kojima treba voditi računa prilikom odabira unutrašnje obloge. Unutrašnje obloga može biti u keramičkoj izvedbi (pločice ili mozaik pločice), armirana polimerna (PVC) folija, specijalni premaz nna bazi epoksi smola. Kod odabira opreme kkoja se ugrađuje u betonsku školjku valja voditi računa i o unutrašnjoj oblozi jer oprema za keramičke pločice i mozaik ima manje brtvi između nekih dijelova pa je time i nešto jeftinija. S druge strane, oprema za armiranu PVC foliju ima prednost da se može ugraditi i na keramiku, pa ukoliko se nakon nekog vremena donese odluka o montaži unutrašnje obloge od armirane PVC folije neće biti potrebno mijenjati ugradbenu opremu.

Odabir opreme za filtriranje i tretiranje vode

Pod pojmom opreme za bazene ili bazenske tehnikee podrazumijeva se skup elemenata koji se ugrađuju prilikom izgradnje bazena i služe za ispravno filtriranje i kemijsko tretiranje bazenske vode. Za odabir opreme postoji mnogo kriterija, a kao najvažnije istaknuli bi njenu pouzdanost i kvalitetu, dok distributer i instalater opreme morju imati stalno otvorenu mogućnost brze nabave i zamjene rezervnih dijelova. Oprema se dijeli na osnovnu i dodatnu ovisno o tipu bazena i izvedbi filtracijskog sustava, namjeni i načinu izvedbe bazenske školjke. Osnovna oprema je oprema koja je nužna za ispravno funkcioniranje filtracijskog sustava, a uključuje filtar, pumpu, cijevnu i strujnu instalaciju, skimere, mlaznice, podni usis i elektroupravljački ormarić. Kod bazena s osnovnom opremom kemijsko tretiranje vode obavlja se ručnim ubacivanjem potrebnih kemijskih sredstava direktno u bazen ili skimer bazena. U dodatnu opremu spadaju : rasvjetna tijela, automatski dozatori, automatski nivelatori razine vode, oprema za hidromasažu, automati ili roboti za čišćenje zidova i dna bazena, itd.

Smještaj rasvjetnih tijela unutar bazena

Poseban ugođaj noću pruža osvjetljenje bazena pomoću rasvjetnih tijela i elemenata. Sam položaj ili smještaj je izuzetno bitan iz razloga što voda nakon što se osvijetli počinje i sama svjetliti, a u kombinaciji s LED rasvjetom u bojama, stvara poseban ugođaj. Upravo iz razloga što površina vode obasjana svjetlošću počinje reflektirati svjetlost preporučljivo je izvor svjetlosti smjestiti na istoj strani gdje je stambeni objekt ili gdje ima najviše kretanja ljudi kako refleksija svjetlosti ne bi ometala normalan život pored bazen. Kod bazena s betonskim stepenicama iz sigurnosnih razloga poželjno je da su noću osvjetljene.

Strojarnica ili filstracijska postaja

Strojarnica ili filstracijska postaja je suhi prostor predviđen za smještaj uređaja a filtriranje i tretiranje bazenske vode smješten što bliže bazenu, U strojarnici se nalaze spremnici sa kemikalijama potrebnim za tehnološki proces obrade vode, koji obavezno moraju biti zatvoreni u međusobno odvojenim plastičnim prihvatnim spremnicima u skladu sa trenutno važećim pravilnicima o upotrebi opasnih kemikalija. Ventilacijom prostora strojarnice rješava se stvaranje kondenzata i štetnih plinova od kemikalija koji mogu oštetiti opremu. Veličina ventilatora određuje se prema zapremini zraka unutar strojarnice i broju izmjena cjelokupnog zraka u jedinici vremena.

Sustav pročišćavanja vode

Nakon odabira veličine, oblika i vrste školjke bazena, potrebno je odabrati sustav filtracije vode na temelju namjene bazena. Voda za prvo punjenje i kasnije dopunjavanje bazena može biti iz različitih izvora, a prije nego što se može proglasiti vodom za kupanje, mora zadovoljavati kriterije trenutno važeće norme o kvaliteti, bistrini i bakteriološkoj čistoći bazenske vode. U bazenima za javnu upotrebu (u što ulazi i bazeni u sklopu kuća za najam) cjelokupna količina vode mora se izmjeniti 6 puta tijekom 24 sata (pod uvjetom da pump radi 24 saata s uključenim pauzama) iz bakterioloških i sanitarnih razloga. U bazenima za privatnu upotrebu cjelokupna količina vode mora se izmjeniti 4 puta tokom 24 sata (pod uvjetom da pumpa radi 24 sata s uključenim pauzama).