Konzalting

Prijava i provedba projekata financiranja izgradnje bazena kroz prijavu na projekte financiranja bespovratnim poticajnim sredstvima.

lorem ipsum

  Komercijalni kredit banke Poticajna mjera #1 Poticajna mjera #2
Dostupnost mjere Uvijek do 2020. do 2020.
Rok provedbe neograničeno do 12 mjeseci do 12 mjeseci
Trajanje mjere neograniičeno do 12 mjeseci do 12 mjeseci
Operativni troškovi
  • Trošak obrade kredita
  • Interkalarna kamata
  • Tečajna klauzula
  • Izrada i prijava projekta
  • Izrada projektne dokumentacije
  • Troškovi izvođenja
  • Izrada i prijava projekta
  • Izrada projektne dokumentacije
  • Troškovi izvođenja
Sufinancirani iznos 100% investicije 40% investicije 100% investicije
Ukupna maksimalna investicija neograničeno 40.000 kn 50.000-200.000 €